Mạch báo cháy

Mạch báo cháy ChungMei CM-BS51

Trang chủ Thiết bị báo cháy Mạch báo cháy Mạch báo cháy ChungMei CM-BS51
Mạch báo cháy BS51

Mạch báo cháy ChungMei CM-BS51

Giá: Liên hệ

  • Đặc điểm kĩ thuật: Áp dụng để bắn bảng điều khiển báo động
  • Kích thước: 120 x 15(H) mm
  • Độ phân cực: Phân cực

Mô tả về sản phẩm Mạch báo cháy ChungMei CM-BS51

Thông số kỹ thuật của mạch báo cháy ChungMei CM-BS51

  • Model: CM-BS51
  • Kiểu: 2-dây
  • Đặc điểm kĩ thuật: Áp dụng để bắn bảng điều khiển báo động
  • Kích thước: 120 x 15(H) mm
  • Độ phân cực: Phân cực
  • Ưu điểm: Áp dụng cho mô hình nos. CM-WS19L, CM-WK100L, CM-WT30L, CM-WTK55 và CM-WSK701